Contact

bereikbaarheid SDFT

De medewerkers van de Stichting Dol Fijne Therapie zijn allemaal mensen die vrijwillig, in hun vrije tijd, geinteresseerden te woord staan. Telefonisch contact kan via 06-31203200.

Mailadres

Uiteraard zijn wij ook per mail bereikbaar voor al uw vragen of aanmeldigen van therapiekinderen:

" >" >" >" >sdftinfo@gmail.com.

Postadres:

Patrijzenlaar 10
4854 EC Bavel

Giro NL910000000031
Rabobank: NL21RABO010.55.73.604
KvK Tilburg nr. 20118701

Wet op de privacy

De SDFT hecht zeer veel waarde aan de privacy van de therapiegezinnen. Gegevens ingevuld door ouders of verzorgers van een therapiekind zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Enige uitzondering hierin betreft het CDTC. Echter dit gebeurt ook in overleg met de ouders/verzorgers. De gegevens die bij de Stichting binnen komen, mogen door het secretariaat gebruikt worden voor het toesturen van nieuwsbrieven, persberichten, informatiemateriaal of activiteiten waarvoor hulp van ouders/verzorgers wordt gevraagd. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit aan te geven bij de sdft via sdftinfo@gmail.com

Inschrijfformulieren worden beheerd door de Medical Board van de SDFT. Deze gegevens zijn niet toegankelijk. Evenmin is de wachtlijst opvraagbaar of in te zien. De Medical Board is gerechtigd een wachtlijstkind naar voren te schuiven op de wachtlijst wanneer er sprake is van een zeer urgente situatie (bijv. bij levensbedreigende ziekte in ver stadium).

De gegevens die worden verstrekt bij inschrijving dienen volledig te zijn. Bij verhuizing of wijziging van telefoon- of e-mailadres s.v.p. zo spoedig mogelijk de nieuwe gegevens doorgeven. Indien gezinnen na een verhuizing geen adreswijziging toesturen en contact derhalve niet meer mogelijk is, is de Stichting gerechtigd het kind van de wachtlijst te verwijderen.

Aanmeldingen van kinderen ouder dan 18 jaar en/of kinderen woonachtig buiten Nederland kunnen niet in behandeling worden genomen.

Gebruik website, foldermateriaal, foto- en/of videomateriaal van SDFT

In het belang van de privacy van SDFT-kinderen/gezinnen mag niets van deze website zonder schriftelijke toestemming vooraf van de SDFT gebruikt worden door derden. Ook voor het gebruik van presentatiemateriaal en/of beeldmateriaal dient vooraf toestemming verkregen te worden bij het bestuur van de SDFT. Dit kan via het postadres of sdftinfo@gmail.com. Foto's gebruikt op deze site zijn eigendom van de SDFT of met toestemming van ouders en/of CDTC geplaatst.

Website designed by Power Designs