Beleidsplan 2015-2016 SDFT

De Stichting Dol Fijne Therapie

zamelt geld in om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking (van drie jaar en ouder) mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunende therapie bij het Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao. De stichting is van mening dat deze unieke therapie voor veel mensen financieel gezien niet is weggelegd maar dat kinderen met een fysieke beperking en/of ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid moeten kunnen krijgen deze therapie te volgen. Helaas is deze therapie in Nederland niet officieel erkend door verzekeraars en kunnen ouders dus nergens een beroep doen op vergoeding of tegemoetkoming in de kosten hiervan. Daarom werken uitsluitend vrijwilligers hard om telkens weer voor een gezin de therapie mogelijk te maken. Dat was de jaren voor de economische wat makkelijker dan heden ten dagen omdat de vijver waarin goede doelen vandaag de dag naar fondsen en sponsoring vissen steeds kleiner is. Maar de SDFT laat zich zeker niet uit het veld slaan, ook al zijn de tijden van fundrasing minder rooskleurig dan voorheen. Elk kind/gezin dat af kan reizen naar deze fantastische therapie is er weer 1! Nieuwe stapjes en nieuwe ontwikkelingen in het leven van een kind, ja zelfs van een gezin, zijn wel degelijk hele grote overwinningen waarvoor wij als SDFT ons hard voor blijven maken! Omdat we natuurlijk zo graag zo veel mogelijk kinderen helpen van onze wachtlijst vragen wij van ouders een actieve rol om geld mee in te zamelen in hun eigen netwerk en zelf ideeën te initiëren zodat er weer eerder kinderen af kunnen reizen naar de therapie. Daarom wordt er ook niet kindgebonden ingezameld ... de ene ouder heeft een mooi netwerk terwijl de andere ouder vaak bereid is haar handen uit de mouwen te steken! Reden te meer om al bij oprichting af te spreken dat kinderen op volgorde van datum van inschrijving aan de beurt komen en dat we van elk gezin hoe hoog of laag ook op de wachtlijst een gezonde portie van inzet (ouderparticipatie) mogen verwachten. Want alleen DAN komen onze kids op de plek waar ze die zo bijzondere therapie mogen ervaren, beleven en mee kunnen nemen naar hun nieuwe leven, hun nieuwe "ik" eenmaal weer terug in Nederland! Hoe klein of groot een gebaar in financiële zin ook is, het betekent toch maar mooi weer een nieuw stapje richting therapie voor het volgende kind op de wachtlijst! De therapie is erg duur, momenteel bedragen de kosten al gauw zo'n 6500 euro en dat betreft dan alleen de therapiekosten. Reis en verblijf dienen volledig door ouders zelf bekostigd te worden. Om het geld voor de therapie bij elkaar te krijgen zal ook in 2015 en 2016 een actief beroep op ouders die hun kind op deze wachtlijst hebben laten plaatsen gedaan worden. Het is zaak dat mensen inzien hoe moeilijk het is om de hoge bedragen voor therapie bij elkaar te krijgen. Zeker nu we in de markt toch tegen een grote hoeveelheid van grote doelen en gelijk gestemde organisaties lopen. In 2015 zal vanuit de activiteitencommissie daarom regionaal een beroep gedaan worden op ouders (bijv acties in regio Eindhoven zullen gedragen worden door wachtlijstgezinnen uit die regio). Voorbeelden voor 2015 zijn hiervan de lokale actie te komen in Breda, Tilburg, Eindhoven, Boxtel mbt emballage etc. Voor onze landelijke acties bijv in 2015 en 2016 het inzamelen van cartridges en telefoons en bijv de inzameling van textiel middels de grote containers zullen wij tijdens de ouderbijeenkosten ook ouders vragen hierin voor hun woonplaats het voortouw te nemen en deze actie vandaar uit mee te gaan sturen/organiseren. De tendens was de laatste tijd dat veel ouders vonden dat ze onderhand ook wel eens naar de therapie wilden en daarom minder bereid waren hun handen uit de mouwen te steken. Bij wijze van proef hebben daarom begin 2015 de groep ouders die op de 1e 6 plekken van de wachtlijst bovenaan staan bij elkaar geroepen en met hen mogelijke activiteiten, landelijke acties en ideeën besproken. Een positieve avond vol ideeën, al leert ook nu de ervaring dat ouders naast hun drukke gezin nog maar weinig tijd hebben. Veelal komen de helpende handjes van ouders die altijd tijd maken en altijd wel bereid zijn een paar uur mee te komen helpen. Met de ouderbijeenkomst in 17 november 2015 binnenkort hopen wij opnieuw met ouders nieuwe acties samen met hun uit te kunnen zetten om toch weer extra inkomsten te genereren. Momenteel staan er nog circa 35 kinderen op de wachtlijst en deze willen we eerst weggewerkt hebben voordat er weer nieuwe kinderen aangemeld kunnen worden. De kosten voor therapie bedragen in 2015 $7350 per kind voor een therapie van 2 weken. Overige kosten dienen volledig door het gezin van het kind bekostigd te worden. Ingezameld geld mag daarom uitsluitend voor therapie aangewend worden. Mocht een gezin aan de beurt zijn voor therapie maar niet geregeld krijgen om binnen een jaar af te reizen zal het kind op de hoogste positie blijven staan maar wordt de therapieplek die financieel beschikbaar is op dat moment aangeboden aan het eerstvolgende kind. Het streven voor 2015 is 4 kinderen/gezinnen naar de therapie en voor 2016-2020 5 kinderen/gezinnen per jaar naar het CDTC in Curacao.

« Terug naar overzicht
Website designed by Power Designs