Medical board

Het bestuur van de Stichting Dol Fijne Therapie werd met betrekking tot wachtlijstbeheer en de aanmeldprocedure begeleid door de Medical Board. In deze "medische raad" hebben tal van artsen en therapeuten zitting genomen die op grond van hun expertise in het veld een zeer deskundige invulling konden geven aan deze taak.

Zij maakten op basis van aanmelding een lijst met kinderen die in aanmerking kwamen voor therapie en plaatsten hen op de wachtlijst. Omdat er de afgelopen jaren zo veel aanmeldingen voor de therapie zijn binnen gekomen werd besloten de wachtlijst even te sluiten en zodoende is de Medical Board momenteel ook niet meer actief binnen de SDFT. Zodra de wachtlijst weer open gesteld zal worden zal een nieuwe Medical Board de aanmeldingen stroomlijnen voor de SDFT.

De wachtlijst is in het kader van de Wet op de Privacy niet openbaar. Derhalve zullen er ook geen mededelingen over positie op deze lijst worden gedaan. De bestuur bewaakt de wachtlijst. Kinderen zijn op volgorde van binnenkomst op deze lijst gezet. Slechts in zeer bijzondere gevallen kunnen kinderen, op grond van urgentie, worden voorgesteld aan het bestuur met het verzoek eerder af te mogen reizen.

Overzicht

    Website designed by Power Designs