FAQ

Op deze pagina krijgt u antwoord op de vragen die het meest aan ons worden gesteld. De zogenaamde Frequently Asked Questions. Staat uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan naar info@stichtingdolfijnetherapie.nl. Wij proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

Voor wie zamelt de SDFT geld in?

De Stichting Dol Fijne Therapie zamelt geld in om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunende therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao. Dit kunnen bijvoorbeeld autistische kinderen zijn, maar ook kinderen met het Downsyndroom of niet-aangeboren hersenletsel na vroeggeboorte of hersentrauma kunnen voor deze veelbelovende therapie in aanmerking komen.

Lees meer »

Komt elk kind in aanmerking voor therapie???

Welke kinderen komen via de SDFT in aanmerking voor interactieve dolfijntherapie? De Stichting Dol Fijne Therapie zamelt geld in om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunende therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao. Dit kunnen bijvoorbeeld autistische kinderen zijn, maar ook kinderen met het Downsyndroom of niet-aangeboren hersenletsel na vroeggeboorte of hersentrauma kunnen voor deze veelbelovende therapie in aanmerking komen.  .

Lees meer »

Kan elk kind mee doen?

Nee. Afhankelijk van het vragenformulier van het CDTC bepaalt de medische staf van het therapiecentrum of het zin heeft dat een kind meedoet aan de therapie, of het centrum het kind iets kan bieden en zeker ook niet onbelangrijk, of het medisch verantwoord dat een kind meedoet aan de therapie. Pas nadat de ouders en/of de SDFT “groen licht” hebben gekregen van het CDTC voor de komst van een kind kan de therapieplek vastgelegd worden. Dit formulier is te downloaden via http://www.cdtc.

Lees meer »

Is er een leeftijdsgrens???

De SDFT hanteert met ingang van 1 mei 2006 een minimum leeftijd van 2 jaar voor inschrijving op de wachtlijst van de SDFT en een maximum leeftijd van 18 jaar. Kinderen kunnen daadwerkelijk meedoen aan de therapie vanaf drie a vier jaar.   .

Lees meer »

Hoe gaat inschrijving op de wachtlijst in zijn werk?

  De SDFT hanteert een wachtlijst op volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier, te downloaden vanaf de website http://www.stichtingdolfijnetherapie.nl/. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een kans krijgen de therapie te volgen, wordt er voor het inzamelen van geld ook een beroep gedaan op participatie van de ouders/verzorgers.

Lees meer »

Inschrijven bij de SDFT?

Welke informatie heeft de SDFT nodig voor inschrijving op de wachtlijst van de SDFT?Deze informatie is te vinden op het aanmeldingsformulier dat te downloaden is via onze site http://www.stichtingdolfijnetherapie.nl/. Na inschrijving ontvangt u binnen een maand een bevestiging per mail thuis. Alleen volledig ingevulde formulieren worden nog in behandeling genomen door de Medical Board van de SDFT.

Lees meer »

Al eerder therapie gevolgd???

Mijn kind heeft al eerder therapie gevolgd. Mag ik hem/haar nog een keer aanmelden voor de wachtlijst van de SDFT?Ja dat kan. Er is alleen een verschil met de kinderen die voor het eerst gaan qua bijdrage die de Stichting kan doen. Staat uw kind op de wachtlijst om nog een keer therapie te gaan volgen, dan neemt de Stichting enkel de therapiekosten voor haar rekening. Kosten van reis- en verblijf dienen dan door het gezin zelf te worden betaald.

Lees meer »

Zijn er kosten aan inschrijving verbonden?

Nee. De SDFT vraagt ouders echter wel een vrijwillige bijdrage van 15 euro per jaar. .

Lees meer »

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd is helemaal afhankelijk van de (sponsor)inkomsten, subsidies en bijdragen die de SDFT uit acties en donaties en sponsoring krijgt. Hoe meer mensen hun krachten bundelen hoe eerder de kinderen aan de beurt zijn. Aan inschrijving van het kind kunnen dan ook geen verdere rechten ontleend worden.Heeft u een tip die de SDFT mogelijk weer een financiele impuls kan geven dan horen we het graag: sdftinfo@gmail.com.

Lees meer »

Screent de SDFT kinderen (medisch) bij inschrijving?

Screent de SDFT kinderen (medisch) bij inschrijving?  Nee. De SDFT laat het screenen over aan de medische dienst van het CDTC  .

Lees meer »

Wat kost de therapie?

In 2015 bedragen de kosten voor de therapie $7350,-  US Dollar.  .

Lees meer »

Welke kosten betaalt de SDFT?

De SDFT betaalt de kosten van therapie, op dit moment ruim 7000 USD. Overige kosten komen voor rekening van het gezin.

Lees meer »

Wat betalen ouders zelf?

Ouders van kinderen die afreizen betalen zelf de reis, verzekeringen en het verblijf aldaar. "Alleen" de therapie komt voor rekening van de SDFT. Uiteraard kan de SDFT reis en verblijf voor U boeken en/of mee uitzoeken alsmede medisch noodzakelijke zaken en eventuele documenten voor douane, speciaal vervoer etc.

Lees meer »

Wat kan ik als ouder doen om geld in te zamelen?

Wat kan ik als ouder doen om geld in te zamelen? In uw omgeving zijn vast enthousiaste mesnen die u willen helpen met het opzetten van een actie op school, een sponsirloop, fancy fair, schilderijenveiling … noem maar op. Op deze site komen ook regelmatig berichten te staan van ouders die actie hebben gevoerd. Wellicht zit daar een leuk idee voor u bij.Tip: informeer eens bij de plaatselijke Rotary of Lions of een regionaal fonds.  .

Lees meer »

Ik houd een actie in ons dorp. Gaat dat geld naar mijn kind?

Ik wil in mijn woonplaats een actie voor de SDFT houden. Zamel ik dan alleen voor mijn eigen kind in? Nee, binnen de Stichting wordt niet “geoormerkt” ingezameld. Er wordt van alle ouders een stukje ouderparticipatie gevraagd om alle kinderen op de wachtlijst een kans te geven ooit de therapie te mogen volgen. Wil men echter enkel voor hun eigen kind geld inzamelen dan is dat niet conform de intentie van de Stichting en kan men beter zelf de therapie regelen. .

Lees meer »

Door wie wordt de therapie gegeven?

Door wie wordt de therapie gegeven? Bij deze therapie staat de interactie tussen kind, therapeut en speciaal daarvoor getrainde therapiedolfijnen centraal. Het multidisciplinaire team van het CDTC bekijkt voor aanvang van de therapie, aan de hand van de zorgvraag, welke therapeut het kind gedurende twee weken gaat begeleiden. Deze zorgvraag komt over het algemeen van de ouders/verzorgers maar kan ook door behandelaars in Nederland ingegeven zijn. Het team van therapeuten bestaat uit onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, sociaal pedagogische hulpverleners en een kinder- en jeugdpsychiater. Zij worden ondersteund door stagiaires.

Lees meer »

Spreken de therapeuten Nederlands?

Spreken de therapeuten Nederlands? Ja.

Lees meer »

Waar en wanneer kan ik de vrijwilligers van de SDFT bereiken?

Alle mensen die bij de SDFT werken, doen dit helemaal vrijwillig. Bij voorkeur kunt u de Stichting bereiken op dinsdag en donderdag overdag via 06-54931061 of per mail: sdftinfo@gmail.com. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen!.

Lees meer »

Wij wonen in het buitenland. Kan ik mijn kind ook aanmelden?

Nee, helaas niet. Wij zamelen in Nederland het geld in voor de therapie en hebben daarnaast ook enkel de mogelijkheid in Nederland subsidie aan te vragen die wij mogen aanwenden voor uitsluitend in Nederland woonachtige kinderen. Wij helpen u echter graag op weg met ideeën voor het inzamelen van geld voor de therapie zodat u buiten de wachtlijst toch het kind aan kunt melden voor de therapie in Curacao.

Lees meer »

Bijdrage voor dolfijntherapie?

Mijn kind staat op de wachtlijst maar ik wil eerder gaan. Kan ik een bijdrage krijgen van de stichting als tegemoetkoming in de kosten? Nee, dat kan helaas niet. Dat zou niet eerlijk zijn voor de kinderen die bovenaan de wachtlijst staan. We werken gewoon de wachtlijst op volgorde van binnenkomst af. Tip: informeer eens bij uw werkgever of zij wellicht een deel van de kosten voor rekening wil nemen!  .

Lees meer »

Naar dolfijntherapie op Curacao met hulp van SDFT

Ik wil dat mijn kind naar de dolfijntherapie gaat in Curacao maar wil het graag zo spoedig mogelijk en ben bereid het zelf te betalen. Wat kunnen jullie voor wat betreft aanmelden voor de therapie, de reis en het verblijf voor ons betekenen? Wij kunnen het vastleggen van de therapieplek, het verdere contact met het CDTC in Curacao en het boeken van de reis en het verblijf (Does en Cadushi Tours biedt gereduceerde tarieven aan de Stichting) voor u regelen. Ook hebben wij met een accommodatie zeer aantrekkelijke prijsafspraken kunnen maken die uitsluitend voor de therapiegezinnen zijn. Wij zijn echter genoodzaakt voor deze service met ingang van 1 januari 2007 150,= euro administratie- en bemiddelingskosten in rekening te brengen. .

Lees meer »

Kan ik via de SDFT ook naar therapiecentra elders in de wereld?

Kan ik via de SDFT ook naar therapiecentra elders in de wereld?Nee. De SDFT heeft heel expliciet gekozen voor de aanpak van het multi-disciplinaire team van het CDTC in Curacao. Belangrijk in onze keuze voor het CDTC zijn aspecten als:- gedegen screening op basis van anamnese vooraf & screening behoeften gezin;- multi-disciplinair team; - therapie op basis van gedragstherapeutische principes;- Nederlandstalige therapeuten;- uniek programma voor ouders en brusjes naast de therapie van het therapiekind;- rapportage en adviezen voor thuis/school en therapeuten in Nederland;- het klimaat en watertemperatuur;- uitsluitend gebruik van therapiedolfijnen. .

Lees meer »
Website designed by Power Designs